chhatarpur district, madhya pradesh

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  sagar Divisional Commissioner

  NameDr. E. Ramesh Kumar
  Phone21900 22207, 22622 22122

  chhatarpur Deputy Commissioner

  NameShri Rajesh Bahuguna

  Legislative Assemblies

  1. Chandla (SC)
  2. Maharajpur
  3. Rajnagar
  4. Chhatarpur
  5. Bijawar
  6. Malhara

  Towns

  Municipality Out Growth

  1. Chhatarpur

  Municipality

  1. Nowgong
  2. Chhatarpur

  Nagar Parishad

  1. Barigarh
  2. Laundi
  3. Chandla
  4. Harpalpur
  5. Garhi - Malhera
  6. Maharajpur
  7. Rajnagar
  8. Khajuraho
  9. Bada Malhera
  10. Ghuwara
  11. Satai
  12. Bijawar
  13. Buxwaha

  Blocks

  1. Bada-malhera
  2. Bijawar
  3. Buxwaha
  4. Chhatarpur
  5. Gaurihar (barigarh)
  6. Lavkushnagar (laundi)
  7. Nowgaon
  8. Rajnagar